Personal Singing

Personal Singing

Project Taize

Op zondag 3 maart was er in de Larense Basiliek een Choral Evensong die geheel gevuld werd met muziek uit Taize, de oecumenische kloostergemeenschap voor jongeren met haar bijzondere en alom geliefde vierstemmige muziektraditie.
Speciaal voor deze intieme en verstillende viering stelden we vanuit het Koorhuys een vierstemmig gemengd koor samen om o.l.v. Paul Snoek de gezangen uit Taize in te studeren en uit te voeren. Maarliefst 75 zangers zongen de hemel open!

We werken aan een regelmatiger aantal vieringen in de sfeer van Taize in de Basiliek. Een deel daarvan zal worden opgeluisterd door een projectkoor waar u zich per keer voor aan kunt melden, zoals ook afgelopen keer het geval was. Andere keren zullen we juist kiezen voor een meer intieme muzikale vorm. Zodra er meer over te vertellen is, leest u dat in de nieuwsbrief (aanmelden kan via de link op deze site).E-mailen
Bellen
Map
Info